Priser

Priser

Attester – egenbetaling

Kørekort kr. 450,- ( Vi tager ikke Mastercard)

Medbring  brillestyrke/briller eller kontaktlinser.
Gør sekretæren opmærksom på at du kommer til kørekortsattest, da du skal udfylde forsiden af attesten, inden du kommer ind til lægen.

Sygeerklæring og mulighedserklæring skal som hovedregel betales af patienten, som selv sørger for at få pengene refunderet af sin arbejdsgiver.
Hvis man af sin arbejdsgiver har fået et EAN-nr. (EAN-nr. skal medbringes PÅ PAPIR) kan vi sende regningen elektronisk til arbejdsgiveren.

Speedway-attest

Ansøgning om invalideskilt

Afbestilling af rejse

A-kasse – arbejdsophør/afvisning

Adoptionsansøgning

Fritagelse fra idræt, gymnasiet

Fritagelse for brug af sikkerhedssele

Sygeeksamen

 

Ovenstående attester skal også betales af patienten. Hvis attesten skal betales af andre, må man selv sørge for at få pengene refunderet efterfølgende.

 

Du kan betale med dankort, men ikke med andre kreditkort.